Twence B.V.

Twence B.V. produceert op een duurzame en efficiënte wijze grondstoffen en energie uit afval en biomassa. Daarmee dragen we bij aan het sluiten van de grondstoffenketen, het besparen van fossiele brandstoffen en de vermijding van CO2-uitstoot. Onze stip aan de horizon is de afvalloze maatschappij en energieproductie uit hernieuwbare bronnen. Installatiebedrijf Vehof B.V. wordt ingezet voor interne verbouwingen, onderhoud maar ook voor alle gebouwen legionella preventie.

Share our website