Duurzame inzetbaarheid ESF

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Duurzame inzetbaarheid ESF

Doel: informatie over het bevorderen van een leercultuur en het stimuleren van individuele ambities
 
Installatiebedrijf Vehof B.V. is gestart met het bevorderen van een leercultuur en het stimuleren van interne mobiliteit door te anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers.
 
Het ontwikkelen van een positieve leeromgeving gaat gebeuren door:

  • Loopbaangesprekken met medewerkers te organiseren en hun bevindingen, ideeën en interesses in kaart te brengen. Ondersteuning bieden om medewerkers te laten groeien in nieuwe functies/rollen/etc.
  • Het aanleren van sociale vaardigheden bij de al ervaren medewerkers om kennis op een duidelijke en positieve wijze over te dragen op de jongere (nieuwe) medewerkers.
  • Het ontwikkelen van een structuur om deze kennisoverdracht professioneel te borgen voor nu en in de toekomst.
  • Het stimuleren van jongere medewerkers om het geleerde direct uit te voeren en daar weer van te leren (bijvoorbeeld duo-maatjes).
  • Het opzetten van een structuur voor het aanspreken, monitoren en beoordelen van de ervaren medewerkers op het stimuleren van kennisoverdrachtsprocessen binnen het bedrijf.
  • Praktijkvoorbeelden worden besproken met de medewerkers en de directie. Waar nodig zal actie worden ondernomen aan de ontwikkeling van een leercultuur en interne mobiliteit, die past bij Installatiebedrijf Vehof B.V. 
 Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.
 
 
 

Share our website