Energieneutraal wonen M. Beijk

De bouw van het high-tech huis aan de Vikkerhoekweg in Hengelo werd een meerjaren plan. Maar het resultaat mag er zijn. Initiatiefnemer en ‘autodidact architect duurzaamheid’ Maurice Beijk is er trots op. Met de specialistische kennis van installatiebedrijf Vehof en Aannemersbedrijf Mulder heb ik zo'n beetje het meest duurzame huis van het Oosten gebouwd. Het beschikt over Aard-warmte/kou installatie, warmte wisselaars in de LTV, domotica, elektrosmogfilter, Lexcom data-netwerk CAT6, WTW systemen bij de douche en de houtkachel en een centraal stofzuigsysteem. Kortom; het is traditioneel gebouwd, met bijna alleen maar natuurlijke materialen. Maar het is wel voorzien van alle moderne, energiebesparende of zelfs energieopwekkende technieken waarover we momenteel kunnen beschikken.”

Flexibele instelling vereist

Perry Faulhaber, eigenaar van Installatiebedrijf Vehof herinnert zich de vraag nog goed. “Maurice Beijk wilde een woning bouwen, zo’n 1.650 m2, aan de rand van Hengelo. Het huis moest duurzaam en levensloopbestendig zijn en het moest energiezuinig, of liever nog, energieneutraal zijn. Voor ons een prachtige uitdaging waar we graag over meedachten. Energiezuinige technieken waren er al wel in de Elektro- en Werktuigbouwkunde, maar in 2008 kwam de vraag om energieneutraal te bouwen nog bijna niet voor. Extra uitdaging was dat van ons als installatiebedrijf, een zeer flexibele instelling vereist werd. Beijk wilde tussendoor tijd hebben. Tijd om de bouw goed te overdenken, om technieken door combinatie en inzet optimaal te benutten en tijd om te sparen. Dit betekende in de praktijk dat we plannen regelmatig moesten bijstellen. Beijk, zelf binnenhuisarchitect, hield zijn doel helder voor ogen. Ondertussen kwamen er nieuwe, energiebesparende technieken op de markt. En hij wilde de ruimte benutten om ook die technieken eventueel weer meer te nemen in zijn project.”

Tanken in de tuin

Wat direct opvalt in de directe omgeving van de energieneutrale woning, zijn de elektriciteitsmasten. “Om de negatieve effecten van straling via de elektriciteitsdraden tegen te gaan, hebben we een elektrosmogfilter geïnstalleerd. Dit is een soort folie dat we onder het dak en in de spouwmuren aanbrachten. Daardoor is het percentage elektrosmog in het huis nu zelfs lager dan in een gemiddeld huis dat niet in de buurt van een elektriciteitsmast staat.” Voor de aanleg van verwarming en koeling zijn 7 boringen van 80 meter diep gedaan. Dit ter voorbereiding op de aansluiting van warmtepompen. Langs de vijver in de grote tuin staat een indrukwekkende rij zonnepanelen opgesteld. Dat de panelen langs het water staan is geen toeval. De reflectie van de zon op het water verhoogt het rendement. Het huis was al zo goed als energieneutraal, door het golvende dak op het zuiden, de uitstekende isolatie, de warmtepomp en warmte terugwininstallaties. De extra energie die de zonnepanelen genereren, kan de familie Beijk salderen met het nutsbedrijf. Maurice: “onze volgende auto wordt een elektrische. Dan ‘tanken’ we in de tuin bij onze eigen zonnepanelen.”

Vijf meterkasten

Over alles in en om het huis is goed nagedacht. De overkapping aan de zijkant van het huis rust op roestvrijstalen palen. Deze palen doen tegelijkertijd ook dienst als regenpijpen. Ze zijn aangesloten op een drainagesysteem dat het hemelwater naar de zwemvijver transporteert. Perry Faulhaber van Installatiebedrijf Vehof: “het huis telt vijf meterkasten. Die zijn nu nog niet nodig, maar daarmee is ruimte gecreëerd voor toekomstplannen. Zo is straks aansluiting op het glasvezelnetwerk en andere elektronische toepassingen geen probleem. Er is een centraal stofzuigersysteem (CSS) met meerdere aansluitpunten door het huis. Dit zuigt ook fijnstof op. Onder de douchebakken lopen buizen die de warmte van het afvoerwater terugwinnen. In de ruime schuur zijn alvast alle leidingen en toevoerbuizen voor bedrading aangelegd. Dit voor het geval ze er ooit een bed & breakfast willen maken.”

Wat is duurzaam bouwen?

Bij duurzaam bouwen houden de aannemer en de installateur sterk rekening met het milieu. Zo verwerken zij vooral milieuvriendelijke en ‘tweedehands’ materialen. Ook is er extra aandacht voor het produceren van zo min mogelijk afval. Een goede isolatie en het gebruik van zonnepanelen, maakt externe energietoevoer haast, of zelfs helemaal, overbodig.

Wat is Levensloopbestendig bouwen?

Een gebouw dat levensloopbestendig werd gebouwd maakt dat mensen er gedurende verschillende fasen van hun leven in kunnen (blijven) wonen. Met kinderen, maar ook zonder kinderen of met iemand in een rolstoel. Een levensloopbestendige woning heeft extra brede deuren, geen drempels en de mogelijkheid om eenvoudig een slaapkamer en doucheruimte op de begane grond te creëren.

Wat is energieneutraal bouwen?

Een energieneutrale woning (ook genoemd: nulwoning, balanswoning of CO2-neutralewonig) is een huis dat over een heel jaar gezien evenveel energie opwerkt als dat de bewoners gebruiken. Installatiebedrijf Vehof kan dit voor u realiseren met inzet van isolatie, het gebruik van energiezuinige apparaten en de toepassing een warmtepomp, thermische collectoren en zonnepanelen. De energie die in de zomer als ‘teveel’ gewonnen wordt, kan in de winter gebruikt worden (afspraak met het nutsbedrijf).  

Share our website