COVID-19 veiligheidsvoorschriften

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Voor ons als bedrijf een moeilijke periode omdat ons werk deels bestaat uit klantencontacten. Afgelopen weekend zijn er duidelijke richtlijnen afgesproken, daarom graag uw aandacht voor het volgende.
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen onder andere met Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Maxime Verhagen van Bouwend Nederland voeren om ervoor te zorgen dat de sector niet stil komt te liggen. Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt ondersteund door vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Handreiking
Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er in de sector op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken en daarmee zorgt voor continuïteit in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid.
 
Voorzitter Doekle Terpstra: ‘Vanzelfsprekend staat de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers altijd voorop. Bij twijfel voeren we werkzaamheden niet uit. Maar waar we binnen de richtlijnen van het RIVM wél kunnen werken, moeten we het ook doen. Als het éven kan, werken we dóór!’ Het protocol maakt volgens Terpstra voor iedereen glashelder welke gedragsregels gelden. ‘Dat voorkomt discussie. We kunnen er vanaf maandag meteen mee aan de slag!’
 
Belangrijkste punten
De gedragsregels worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn: ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand en overleg en eet niet samen in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
 
Bouw- en technieksector moeten niet stilvallen
De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat de bouw- en technieksector stilvalt. Daarom vindt er de komende periode intensief overleg plaats met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid van werknemers in gevaar te brengen.
 
Vergunningverlening op gang houden
Naast het door laten gaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouw- en technieksector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening zodat de orderportefeuilles gevuld blijven en het werken aan de woningbouw- en verduurzamingsopgave doorgaat.
 
Ook wordt bekeken of renovatie- onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.
 
Het protocol Veilig samen doorwerken wordt ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, Onderhoud-NL, Techniek Nederland en Woonbond.
 
Tot slot
Sinds deze week is er het protocol Veilig doorwerken. Daarmee weten onze medewerkers én u als opdrachtgever hoe het werk in tijden van corona op een verantwoorde manier kan doorgaan. In het protocol staan ook duidelijke gedragsregels voor het werken in woningen.
Protocol
De adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor het protocol Veilig doorwerken. Wanneer de situatie, de maatregelen van de overheid en/of de RIVM-richtlijnen veranderen, kan dat gevolgen hebben voor het protocol. Onze medewerkers ontvangen dan zo snel mogelijk een nieuwe versie.
 
Al met al komt er veel op ons af. Ook in deze bijzondere periode blijven we u graag ondersteunen waar nodig en mogelijk. Mogen deze adviezen en richtlijnen bijdragen dat werken weer opengesteld gaan worden. Uiteraard zal elke opdracht met zorg bekeken worden welke richtlijnen passend zijn. Wij houden ons graag aanbevolen voor uw opdrachten.
 
Heel veel sterkte in deze spannende periode, die voor ons allemaal onbekend en daardoor onzeker is.
Zorg goed voor u zelf, uw familie en ook voor uw collega’s.

Share our website